آزمايشگاه پشتيبانی فنی

آزمايشگاه دفتر اناکل پس از ۲۰ سال سابقه دارای توان خدمات مهندسی به  صنعت نساجی کشور را از نظر انجام آزمون‌های ثبات رنگ و مواد کمکی نساجی داراست.

اين آزمايشگاه با ماشين‌آلات آزمايشگاهی مجهز خود در جهت اهداف شرکت موارد زير را دنبال می‌نماید:

۱- کنترل کيفی تمامی مواد اولیه و محصولات واسط قبل از خريد، در حين خريد، قبل از حمل و نهايتا در مقصد به صورت تطابق جنس خریداری شده با مواد اولیه دریافت شده

۲- خدمات رنگ همانندی برای روش‌های چاپ، رنگرزی و ساخت خميرهای چاپ و مواد کمکی نساجی

۳- تحقيق و توسعه به منظور یافتن روش‌های جديد تولید و تنظيم و تدوين روش‌های ساخت مواد شيميايی خود شرکت برای استفاده بهينه از راکتورهای توليد مواد شيميايی

بخشی از ماشين آلات و تجهيزات آزمايشگاهی شرکت شامل:

۱- ماشين پد افقی آزمايشگاهی از شرکت KMS هنگ کنگ برای کنترل کيفی و بررسی انواع نرم کننده‌های  نساجی  و رنگرزی پد و مواد ضد آب و انواع رزین فینیش‌های تخصصی

 ۲- ماشين آزمايشگاهی رنگرزی دمای بالا IR برای رنگرزی پارچه‌های پلی‌استری و مخلوط آن‌ها با کنترل فرایند از طریق سیستم برنامه ریزی دقیق دستگاه

 ۳- ماشين رنگرزی آزمايشگاهی برای رنگرزی در دماهای تا جوش برای پارچه، نخ، الياف تا  ۱۰۰ درجه و انجام تست‌های ثبات شستشویی

 ۴- آون آزمايشگاهی برای تست‌های حرارتی انواع پارچه و نخ و خشک کن استاندارد

 ۵- ماشين آزمايشگاهی استنتر برای تثبيت ابعادی انواع پارچه‌ها و تست نرمکن‌ها و مواد  تکميلی پارچه و کوتينگ

 ۶- کابينت استاندارد برای رنگ همانندی و کنترل کيفی و مقايسه رنگ‌ها و کنترل رنگ در زیر  نورهای استاندارد جهت مقایسه و نیز کنترل سفید کننده‌های نوری

 ۷- انواع ميکسرهای آزمايشگاهی برای مخلوط نمودن یکنواخت انواع مایعات با ویسکوزیته‌های مختلف

 ۸- تجهيزات کنترل کيفی مواد و تيتراسيون‌های دقيق شيميايی

 ۹- ترازوهای آزمايشگاهی با دقت‌های ۰.۰۰۰۱ گرم

۱۰- دستگاه پی اچ متر روميزی

۱۱- دستگاه اسپکتروفتومتر

۱۲- دستگاه کالریمتر

۱۳- دستگاه سنجش دمای پارچه داخل  استنتر و اندازه گيری دما و رطوبت الیاف، پارچه، نخ، بوبین

ماشين آلات آزمايشگاهی نساجی

  • کاتالوگ کلی ماشين آلات آزمايشگاهی 
  • ماشين آزمايشگاهی رنگرزی آی آر
  • ماشين پد آزمايشگاهی 
  • ماشين رنگرزی اتمسفريک
  • ماشين رنگرزی تحت فشار آزمايشگاهی
  • ماشين فولارد آزمايشگاهی
  • کابينت نور (رنگ همانندی)
  • استنتر آزمايشگاهی
  • گردبر (تعيين وزن گرم در متر پارچه)

زنبیل خرید