بی شک بسیاری از موفقیت های شرکت آرمین شیمی رنگ و فعالیت گسترده و جهانی این شرکت در حوزه رنگرزی- چاپ، تکمیل و مشاوره جهت راه اندازی خطوط تولید رنگرزی و چاپ و تکمیل و همچنین صادرات، واردات و توليد انواع کالاهای مجاز بازرگانی مدیون تلاش ها و ارئه تجربیات مدیران ارشد این شرکت می باشد.

جناب آقای مهندس سید حسن رضوی فرد: مدیرعامل محترم شرکت آرمین شیمی رنگ

خانم دکتر ثنا رضوی فرد: مدیریت محترم بازرگانی شرکت آرمین شیمی رنگ

جناب آقای مهندس بابک نورزاد: مدیریت محترم فروش شرکت آرمین شیمی رنگ

زنبیل خرید