• حسن رضوی فرد (مدير عامل)

  حسن رضوی فرد

  مدير عامل و موسس شرکت

 • خانم یعقوبی رئیس هیئت مدیره

  خانم یعقوبی

  رئیس هیت مدیره

 • محمد طاها رضوی فرد

  محمد طاها رضوی فرد

  مدیر فنی فروش

 • دکتر رضوی فرد

  دکتر رضوی فرد

  مدیر بازرگانی

 • null

  خانم مهندس یعقوبی

  مدیر آی‌تی و شبکه فروش

 • خانم امامی

  خانم امامی

  مسئول روابط عمومی

 • null

  خانم مردانی

  بخش مالی

 • null

  خانم امیری

  کارشناس ارتباط با مشتری

 • بابک نورزاد

  بابک نورزاد

  مدیر ارشد فروش

 • کارشناس نساجی

  مهندس موسوی

  مدیر فنی فروش

 • مهندس قربانی

  منصور قربانی

  مدیر فنی

 • مهرداد فتاحی

  مهرداد فتاحی

  مدیر انبارها

 • null

  ابوالفضل میرزایی

  مدیر فنی برق

 • حمیدرضا نوریان

  حمیدرضا نوریان

  کارمند

 • مدیر فنی (الکترونیک)

  حامد رضایی

  مدیر فنی الکترونیک