برس استنتر

انتخاب برس استنتر از چند جهت حائز اهمیت هستند. اول اینکه نقش نگهداری و پرس کردن متریال ما در داخل سوزن دستگاه استنتر را دارند پس باید این کار را به نحوی درست انجام دهد که پارچه به صورت یکنواخت در دستگاه استنتر قرار گیرد. دوم از این جهت که حرارت دستگاه استنتر باعث ذوب شدن برس استنتر نشود. پس آگاهی داشتن در مورد نوع برسی که باید انتخاب کنیم بسیار مهم است. قصد داریم در ادامه اطلاعاتی در اختیارتان قرار دهیم تا به انتخاب برس استنتر مناسب برای متریال شما کمک کند.
در ماشین تکمیل پارچه که به نام استنتر گفته می شود عملیات حرارتی بر روی انواع پارچه ها هم برای تثبیت ابعادی و هم برای اعمال مواد تکمیلی بر روی انواع پارچه استفاده می شود. در ماشین استنتر برای نگهداری پارچه داخل منطقه حرارتی و کوره اصلی ماشین، پارچه را به کمک برس هایی بر روی سوزن فشار داده که پارچه از دو طرف گرفته و در داخل استنتر بتوان کنترل عرض را به همراه کشش عرضی بر پارچه اعمال نمود.
اولین برس فشار دهنده پارچه بر روی سوزن استنتر را اصطلاحا پینینگ pining و دومی را پاست پینینیگ post pininig می گویند که برای اطمینان از نفوذسوزن در پارچه بر روی استنتر قرار داده اند.
این برس ضریب اطمینان نفوذ سوزن در پارچه را بالا برده و پارچه در داخل استنتر از روی سوزن خارج نمی گردد.

زنبیل خرید