تخصص: مدیر بازرگانی

شرکت: آرمین شیمی رنگ

سیده ثنا رضوی فرد
سمت شغلی مدیریت امور بازرگانی ثبت سفارش، ثبت برند
مدرک تحصیلی دکتری عمومی دامپزشکی کارشناس  MBA
تاریخ شروع همکاری 1393
آدرس ایمیل

s.razavi@enacol.com

شماره تماس

09361064075

زنبیل خرید