شابلون روتاری

بدنبال عرضه ماشینهای عکاسی دیجیتال  روتاری و  تخت ارایه انواع  شابلونهای  نساجی را آغاز نمودیم
شابلونهای  روتاری بر اساس قطر یا راپورت و طول شابلون( عرض جاپ) و تعداد  سوراخ در واحد اینج ( بنام مش)
۱- اندازه بین دو  سوراخ یا پل بین دو  سوراخ
۲- اندازه  سوراخ
۳- ابعاد  هندسی  سوراخ
۴- قطر لایه شابلون که ضخامنت  شابلون روتاری  هست
۵- آلیاژ فلزی که در ترکیب با نیکل استفاده شده
طبقه بندی می شوند
زنبیل خرید