مینا علی مردانی

سمت شغلی کارمند دفتری
مدرک تحصیلی کارشناس معماری
تاریخ شروع همکاری 1400
زنبیل خرید