سپیده یعقوبی
سمت شغلی امور ارتباط با مشتریان
مدرک تحصیلی کارشناس حسابداری
تاریخ شروع همکاری 1399
شماره تماس 09368941522
زنبیل خرید