انتخاب این قطعه از چند جهت حائز اهمیت هستند. اول اینکه نقش نگهداری و پرس کردن متریال ما در داخل سوزن دستگاه استنتر را دارند پس باید این کار را به نحوی درست انجام دهد که پارچه به صورت یکنواخت در دستگاه استنتر قرار گیرد. دوم از این جهت که حرارت دستگاه استنتر باعث ذوب شدن این قطعه نشود. پس آگاهی داشتن در مورد نوع برسی که باید انتخاب کنیم بسیار مهم است. قصد داریم در ادامه اطلاعاتی در اختیارتان قرار دهیم تا به انتخاب برس استنتر مناسب برای متریال شما کمک کند.

برای انتخاب نمونه منطبق با نیاز خود مطالعه انواع برس استنتر Stenter brush و کاربرد آن را به شما پیشنهاد می دهیم.

زنبیل خرید