ماشینهای آزمایشگاهی و لوازم مورد نیاز در صنعت نساجی که توسط دفتر ما ارایه و خدمات پس از فروش آن‌ها را ارایه می‌نماید بشرح زیر می‌باشند.

زنبیل خرید