جدول مقایسه ای چسب های چاپ روتاری/ تخت و البسه :

رایگان

1Vistasol TP40 چسب  ترموپلاست ماشين چاپ تخت ۴۰ درجه (بوذر-زيمر-و…)

    Vistazol TP60  چسب  ترموپلاست ماشين چاپ تخت۶۰ درجه (بوذر-زيمر-و…)

2) Vistasol TPR   ماشينهای چاپ روتاری ( اشتورک –زيمر – رجيانی-و…) 3) Vistasol Spray  چسب ماشينهای اتوماتيک چاپ البسه 4)    Persolvan NV  حلال برای پاک کردن چسب ترموپلاست از روی باند 5)  Resina BR2   رزين برای زير کار چسب -محافظ باند و ترمیم کننده  سطوح

6) Vistasol KB چسب ميز چاپ غير حرارتی (دايم چسب)

 

جدول کلی مقايسه و مشخصات چسب ها(adhesive complete range &  Specifications):

 
زنبیل خرید