مواد کمک نساجی

ماده کمکی سنگشویی ASUCEL WFC – Copy

رایگان

 

ASUCEL WFC

آنزیم سنگشویی

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group

کاتالوگ محصول:      ASUCEL WFC

جین را در ابتدا آهاربری کنید. (این عمل معمولا در دمای 60 درجه با دیسپرس کننده و آنزیم آهارگیر amylase Freda و محیط کمی اسیدی با ph 6 صورت می گیرد).

پس از آهارگیری و تخلیه آب، پودر آنزیم را در 2 الی 3 مرحله روی البسه جین بریزید تا زمانی که تمام پودر بر روی البسه گرم ریخته شود. البسه جین بعد از آهارگیری دمایی حدود 60 درجه دارد و آب موجود در آن به طور کامل تخلیه شده است.

دقت داشته باشید که با ریختن دو الی سه نوبت پودر بر روی البسه، پودر مصرفی از سوراخ های سبد ماشین شستشو به زیر ماشین ریخته نشود، میزان مصرف پودر 2 الی 3 درصد روی وزن البسه می باشد.

حدود 20 الی 30 دقیقه باید ماشین در همان دمای حدودی 60 درجه باقی مانده، لباس را تخلیه و سپس شستشو می دهیم.

برای خنثی سازی و از بین بردن آنزیم کافی ست از مقدار کمی کربنات و یا کمی آب ژاول استفاده کنید، همچنین دمای 70 درجه نیز آنزیم را از بین می برد.

بعد از سنگشویی مرحله شستشو انجام شود و سپس نرمکن زده شود .

DESCRIPTION

Neutral compound designed to denim treatment without water neither temperature. It can replace partially or even totally the usage of pumice stone

SCOPE OF APPLICATION

Wash off of fabrics.

Suggest previous step of ACTIVATOR WF application.

Product ready to use.

CHARACTERISTICS

Appearance Powder
Colour Slightly brown
Chemical composition Preparation based cellulose
        PH at 1 g/l 7 +_ 1
Stability  
        Electrolyte Good
        Hard water Good
        Heavy metals They may inactivate the enzymes

 

محصولات مرتبط

زنبیل خرید