ماشين رنگرزی جت

رایگان

مقایسه

توضیحات

ماشين رنگرزی جت ايتاليايی دانيتک

محصول کشور: ایتالیا

شرکت تولید کننده: دانیتک