ماشين کامپکت گرد (عرض بسته) و عرض باز

رایگان

مقایسه

توضیحات

ماشين کامپکت گرد (عرض بسته) و عرض باز

Tubular and open width Compacting Machine

 

compact machine
compact machine