مرکب های چاپ ديجيتال پارچه

مرکب های  چاپ  در ماشين های چاپ ديجيتال   با توجه به  نوع  هد  استفاده شده  در ساخت ماشين  ديجيتال و نوع  پارچه مورد  چاپ  طبقه بندی می شوند. بعلت  اختلاف بين  اندازه  سوراخهای ( نازلهای خروج مرکب) هر هد، ويسکوزيته  مرکب متفاوت خواهد بود. همچنين بعلت نوع مواد استفاده شده در ساخت  هر هد و  نيز  حساسيت های   آن مواد مرکب های آنها  نيز بايد  طبقه بندی گردند. به عنوان چند نمونه از هد های معمول و رايج دنيا می توان از هدهای  فوجی- اپسون – کونيکا مينولتا- پاناسونيک- کيوسرا -سيکو–ريکو  و ….  نام برد. بعد از تقسيم بندی  فوق  مرکب ها بر اساس  نوع پارچه مورد چاپ   در  بخشهای  زير طبقه بندی ميشوند: -مرکب های حلال دار  Solvent Base  -مرکب های ديسپرس شامل دو بخش
  • سوبليميشن  يا  دمای پايين   Sublimation /Low Energy  Disperse  Inks
  • دمای بالا     High   Temp  Disperse Inks
-مرکب های راکتيو (Reactive  Inks) -مرکب های پيگمنت (Pigment  Inks) -مرکب های کاتيونيک (Cationic Inks) -مرکب های اسيدی (Acid Inks) برای چاپ  روی پارچه  بايد  ابتدا عمليات  مقدماتی  شامل  آماده  سازی  ( آهار گيری – پخت  – سفيد گری – با توجه به نوع  پارچه  )  را  دنبال نمود و  سپس پارچه را بصورت  رول شده  برای انجام عمليات  مقدمات چاپ  ديجيتال  آماده کرد. اين  عمليات مقدماتی قبل از چاپ  بستگی به  نوع   پارچه ( پلی استر- پلی استر پنبه – ويسکوز – پنبه – نايلون …..) و  صافی  و  يا  پرز دار بودن  سطح پار چه  مورد چاپ  متفاوت بوده و ميزان و مواد   مختلفی را بايد  در فولارد  استفاده  نمود. بعد از چاپ  عمليات  تثبيت را با توچه به نوع  پارچه  و  مرکب استفاده شده  دنبال  نموده و  برای  شستشو و تکميل  نهايی  آن محصول  خاص   عمليات را  ادامه می دهيم.
زنبیل خرید