مواد کمک نساجی

مواد کمک نساجی برای (رنگرزی-چاپ-تکمیل-سنگ شویی و رنگرزی البسه)

رایگان

دسته بندی ها:
[vc_row][vc_column][vc_column_text]

کلیه مواد کمک نساجی قابل ارائه در این مجموعه ، از محصولات شرکت معتبر و شناخته شده  آسوتکس asutex (BOZZETTO GROUP)  می باشد، اين شرکت  يکی  از ۷  توليد کننده برگزيده  جهان  است که شرکت  اينديتکس استفاده از محصولات آن را  جهت  چاپ و  رنگرزی  پارچه و البسه  مصرفی  خود تاييد نموده است.

شرکت اينديتکس صاحب  برندهای معتبر و معروفی نظير BERSHKA, ، ZARA , Massimo Dutti, Pull & Bear  , UTERQUE , Stradivarius , OYSHO , ZARA HOME, UTERQUE در  دنيا  می  باشد. 

مواد کمکی رنگرزی :

سوال و جواب فنی : 

اين بخش به منظور قرار دادن اطلاعات فنی در قالب پرسش های کاربردی و پاسخ های آنها اضافه شده است:

 1- روش زدودن سيليکون لايکرا (6/2014):

روش زدودن سيليکون لايکرا در ترکيب پارچه های  پنبه/لايکرا تاروپودی که منجر به لکه گذاری روی پارچه ميشود:

ابتدا بايد اطمينان يافت که  اپراتور خود با استفاده از مواد کمکی  حاوی سيليکون  نظير ضد کف و يا  مواد شوينده بودن کف  يا مواد کمکی ديگر لکه های ناخواسته  سيليکونی را بوجود نمی آورد که اگر باشند بايداز فرايند فوق حذف گردند

حال برای حذف  لکه های  سيلسکونی ناشی از سيليکون لايکرا روش زير را  دنبال می نماييم:

 اولين مرحله:
10سيسی در ليتر Proder SI 
2 سيسی در ليتر HcL( as  per our technical data sheets of Proder) Si
4 پاس در ژيگر در دمای ۹۰-۹۵ درجه سانتيگراد
آبکشی با آب سرد
 دومين مرحله آهار گيری:
5 سی سی در ليتر (Amylase AT(or Amilase AGO
2 سی سی در ليتر Proder  TCM
4 پاس در ۹۰-۹۵ درجه 
 آبکشی باآب داغ و آب سرد و  سپس رنگرزی و  تکميل را  دنبال می نماييم.
 2- روش جلوگيری از نايکنواختی رنگ در پارچه  پلی استر(7/2015) :

 موثرترين روش برای جذب رنگ يکسان دو بخش در رنگرزی پلی استر  پليمريزه کردن مجدد پارچه به همراه مواد مناسب می باشد برای اين منظور پارچه  را مجددا در استنتر برای  مدت ۱ دقيقه در ۲۲۰ درجه سانتيگراد  به همراه آسوتول اس آر ان (ASUTOL SRN(asutex ابتدا خشک و سپس تثبيت حرارتی ميکنيم.حتی بهتر است درجه حرارت تثبيت را با دوبار تست  يکبار در ۲۰۰ و نوبت دوم در ۲۲۰ درجه سانتيگراد تکرار کرده  و نهايتا بهترين درجه حرارت  تثبيت را انتخاب نمود. آبکشی  پارچه با صابون خوب همراه با بی کربنات سديم  و يا  تری پلی فسات  پروکال  سی ای (Procal CA(asutex بعد از عمليات فوق، قبل از رنگرزی اهميت فراوانی داشته وتعيين کننده است.

نام عمومی مواد آنزيم آميلاز به منظور آهارگيری : مواد ضد سرخوردگی تار و پود پارچه نام عمومی مواد آنتی استاتيک : نام عمومی مواد ضد کف(سليکونی و هيدروکربنه) : کريربرای رنگرزی پلی استرومخلوط آن :

Carrier A

ASUCAR ECO

نام عمومی آنزيم های پرزبر Biopolishing Enzymes :

ASUCEL NE

نام عمومی مواد غلظت دهنده :

enaclear 613

enaclear 1813

بيندرهای چاپ : مواد عمق دهنده جهت پارچه پلی استر و پنبه : نام عمومی مواد کمکی رنگرزی :

MORDIENTEM

بافر قليايی برای رنگرزی راکتيو :

ASUDOR TR

نام عمومی مواد فيکسه کننده :

ASUFIX JEAN

ASUFIX FF

نام عمومی مواد ضد آتش :

ASUFLAME NP-2

ASUFLAME PES

نام عمومی مواد يکنواخت کننده :

ASUGAL K-PA

ASUGAL TDB

ASUGAL ALBI

مواد تغيير دهنده ويسکوزيته آب و سرخورده گی پارچه در آب برای رنگرزی در جت وهاسپل ضد شکستگی :

ASULIT PAC

ASULIT PA-NI

ماده نفوذ دهنده صابون برای مرسريزه کردن نخ و پارچه پنبه :

ASUMERC NA

البسه-پلی استر-پرک :

ASUMIN TW

ASUMIN AB MICRO

ASUMIN 529

ASUMIN E-DMS

ENASOFT 244N

ENASOFT 144C

ASUMIN CHW

 ASUMIN C

ASUMIN MAG Macro

ASUMIN PE NUEVO

نام عمومی مواد رزين های تکميل پارچه پلی يورتان،رزينهای فرمآلدئيد :

ASUPRET E-POL

ASUPRET BE

ASUPRET GM

  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

محصولات مرتبط

زنبیل خرید