گریس RVM/KZ

رایگان

مقایسه

توضیحات

ETP RVM/KZ

محصولی از شرکت: ETP

کاتالوگ محصول: RVMKZ

گریس RVM/KZ از دسته گریس های مصنوعی بوده و جهت استفاده در اتاق های بخار کاربرد فراوان دارد

synthetic grease for steam chamber

grease for protection against corrosion for the inner lining of steamer chambers.

              Good resistance to the acids, hot water, steam, alkali.