Anti Oligomer

رایگان

مقایسه

توضیحات

مواد کمکی رنگرزی

روش جلوگیری از ایجاد  الیگومر در رنگرزی پلی  استر

 

تولید پلی  استر معمولا میزان ۲٪  الیگومر تولید   میکند و البته   معمولا الیگومر تولید  شده  در پلی استر بازیافتی   بیشتر از پلی استر نو یا ویرجین می باشد واین الیگومر مشکلات درحین رنگرزی و بعد از آن  در مراحل تکمیلی و هم برای  ماشین رنگرزی بوجود خواهد آورد. در جریان رنگرزی الیگومر ایجاد شده  به سمت سطح الیاف  مهاجرت نموده و از روی سطح الیاف به درون حمام رنگرزی وارد میشود. در نتیجه الیگومرها روی پارچه فیلتر شده و در داخل ماشین رنگرزی و در منافذ (مبدلهای حرارتی ماشین) و گوشه های ماشین رسوب می نماید.

رسوب الیگومرها با هیت ست کردن و یا با افزایش  دمای رنگرزی و یا افزایش زمان رنگرزی و یا کاهش نسبت آب به حمام و یا با افزایش تراکم بوبینها در رنگرزی نخ و استفاده از مواد کریری افزایش می یابند.

از سوی دیگر الیگومرها، با استفاده از از مواد دیسپرس کننده الیگومر و کاهش  زمان رنگرزی و یا رنگرزی در محیط قلیایی و استفاده از مواد  لیزکننده در حین رنگرزی کاهش می یابند.

مشکلات ایجاد شده در اثر رسوب الیگومر ها بسیار زیاد هستند:

– لکه گذاری روی پارچه و الیاف قبل از رنگرزی

– سخت کردن عملیات  ریسندگی در الیاف

– کاهش نرمی در سطح الیاف و پارچه

– ایجاد غبار در هنگام بوبین پیچی

– کثیف نمودن ماشین رنگرزی

– توقف گاه به گاه برای تمیز کردن ماشین و نهایتا توقف تولید

 

پیشنهاد ما استفاده از انادیسپرس آ او هست که دیسپرس کننده و سختی گیر الیگومر برای  رنگرزی پلی استر می باشد

انادیسپرس آ او خاصیت جلوگیری از تجمع الیگومرها داشته و لذا  از فیلتر شدن در روی الیاف و پارچه جلوگیری می کند.همچنین یک دیسپرس کننده  خوب برای  رنگرزی های دیسپرس میباشد.

این ماده همچنین در عملیات بعد رنگرزی در محیط قلیایی (شستشوی احیایی) قابل استفاده می باشد.هم در محیط قلیایی با سود و هم در محیط احیا کننده با نسبتهای مختلف آن و بسته به نوع فرایند  پایداری دارد

 

مواد کمکی پیشنهادی در رنگرزی پارچه های  پلی استری:

ASUTOL LMO:            ماده ای مناسب برای شستشوی الیگومر ها ماشین های رنگرزی

ASUTOL JET:             دیسپرس کننده و یکنواخت کننده قوی و صابون برای رنگرزی پلی استر فقط با یک حمام آب و صرفه بیشتر در مصرف آب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…