مواد کمک نساجی

ASUDOR TR

رایگان

دسته بندی ها:

ASUDOR TR

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:      ASUDOR TR بافر مایع جهت رنگرزی رنگ های راکتیو، جایگزین عالی برای کربنات. مواد کمکی برای رنگرزی راکتیو برای الیاف سلولزی، این ماده از طریق سنتز تولید شده و جایگزین قلیایی معمول رنگرزی نظیر سود کاستیک یا کربنات سدیم می باشد. درصورت استفاده مزایای زیر را خواهید داشت: یکنواختی در رنگرزی بعلت ماهیت مایع بودنش برای کلیه ماشین آلات رنگزری قابل استفاده می باشد و استفاده آن حتی برای ماشین آلات دارای تغذیه اتوماتیک راحت تر خواهد بود قابلیت تکرار پذیری در رنگرزی را افزایش خواهد داد زمان رنگرزی کاهش می یابد کمک به شستشوی سریعتر قلیایی و رنگهای هیدرولیز و جذب نشده در عملیات بعد از رنگرزی می نماید بافر معمولا برای رنگ های حساس به قلیایی بیشتر توصیه می شود و با مواد آنیونی یا نانیونیکی در یک حمام رنگرزی قابل مصرف می باشد حتی در نسبت های آب به کالی کم قابلیت یکنواختی بیشتر را بعلت کنترل سرعت جذب و میزان فیکس شدن رنگ را داشته ولی میزان جذب را کم نمی نماید. مشکل اختلف شید در لیه های نخ بهنگام رنگرزی بوبین را برای رنگ های مشکل دار کاهش می دهد قابلیت شسته شدن بسیار عالی بعد از رنگرزی و لذا مصرف اسید استیک را هم کم و ثبات مالشی را بهبود می دهد اثر بسیار خوبی حتی در هنگام مصرف آب سخت (میزان زیاد منیزیم و کلسیم) را داشته و اثر نقاط سفید به علت کربنات را حذف خواهد نمود درصورتی رنگ های مشکی و آبی شالی رنگ قالب شما در رنگرزی باشد میزان مصرف آنرا کاهش دهید  

Appearance:                   Viscous liquid.

Composition:                Alkaline mixture, synthesised with a buffering effect.

pH:                               13 aprox. (12.5 -/+ 0.2)

Solubility:                      Soluble in water at any ratio.

Storage stability:           Avoid freezing.

Precautions:                  As it is a caustic product direct contact with eyes, skin must be avoided.

Density:                        1,5 aprox. gr/cm3.

محصولات مرتبط

زنبیل خرید