مواد کمک نساجی

ASUFIX JEAN

رایگان

ASUFIX JEAN

فیکس کننده

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:      ASUFIX JEAN فیکس کننده جین و ایجاد ثبات روی البسه جین و اسپری رنگ روی لباس جین برای اعمال افکت ها تثبیت کننده  رنگ پارچه های جین  و افزایش دهنده ثبات مالشی پارچه جین  به میزان 1  تا 2  درجه   مشخصات: ظاهر:                             مایع سفید رنگ، امولسیون ترکیبات:                         کوپلیمر ماده اکتیو:                        45 تا 47 درصد پی اچ :                           4±0.5 ویسکوزیته:                      تقربا 150 تا 200 c.p.s سازگاری با مواد کمکی        كاتیونیك:              سازگار غیر یونی:            سازگار آنیونیک:              غیر سازگار پایداری:                          در دمای 20 درجه سانتی گراد حداقل به مدت 6 ماه میزان مسمومیت:                به دلیل کم بودن مونومرهای آزاد  در دسته بندی مواد سمی در نظر گرفته نمی شود در استفاده از پارچه های قابل سنگ شویی نظیر پارچه های رنگرزی با ایندیگو یا گوگردی  با هرنوبت شستشو با آب و شوینده ها البسه فوق ظاهر اولیه  خود را بدلیل خروج رنگ از دست داده و  کمرنگ و کمرنگ تر میشوند. برای چلوگیری از این اشکال آسوفیکس جین به شما پیشنهاد داده می شود.  

محصولات مرتبط

زنبیل خرید