مواد کمک نساجی

ASUMIN R – NI

رایگان

دسته بندی ها:

ASUMIN R – NI ESCAMAS

ماده نرمکن

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:    ASUMIN R-NI ESC; 6356 ویژگی اصلی این محصول سازگاری با محیط کاتیونی، آنیونی، رزین ها و سفید کننده های نوری و عدم اثرگذاری بر ثبات نوری می باشد. همچنین نرم کنندگی با ثبات برای منسوجات تکمیل شده را به همراه دارد. ماده نرمکن زیر دست نهایی بسیار نرم و عالی در محصول ایجاد کرده و مورد استفاده برای منسوجات سلولزی  و مخلوط می باشد.

Universal softener specially indicated for high quality finishings on articles of cellulosic fibres and its blends.

SCOPE OF APPLICATION

Specially indicated for high quality finishings cotton articles and its blends. It does not yellow the fabric at high temperatures and condensation, so that it is suitable for sizing white fabrics with synthetic resins.

It can be used with cationic or anionic textile chemical products and cross-linking resins.

It can be used together with optical brighteners.

It does affect neither shades nor light fastness of dyeings.

Due to its special chemical composition, it reacts with cellulosic fibres offering a great permanency of the achieved effects.

PROPERTIES

      Appearance:                                Whitish creamy flakes

      Chemical Character:                  Reactive fatty derivative.

      Ionic Character:                          Non ionic.

      pH at 1%:                                       5 – 6

      Dilution:                                         Emulsionable in hot water (80-90ºC) with agitation.

محصولات مرتبط

زنبیل خرید