مواد کمک نساجی

ASUMIN TER

رایگان

دسته بندی ها:

ASUMIN TER

ماده نرمکن

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:    ASUMIN TER; 6043 نرم کن آنتی استاتیک که منجر به بهبود ثبات تصعیدی می گردد. زیر دست نهایی آن نرمی عالی داشته و برای منسوجات سلولزی و مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیب شیمیایی آن استرامید اصلاح شده و از مجموعه نرم کن های کاتیونی می باشد.

Cationic softener for cellulosic and synthetic fibres.

SCOPE OF APPLICATION

 

  • Softening of cellulosic and synthetic fibres.
  • Good anti-static effect.
  • It has low tendency to thermomigration of disperse dyestuffs.
  • It can work on whites although there may be a slight loss depending on the conditions.
  • ASUMIN BAS is recommended for acrylic fibres as it gives a better feel.

CHARACTERISTICS

 

Appearance:                           Milky liquid.

Composition:                           Quaternized modified Stearamide.

Ionic character:                       Cationic.

pH 1% :                                   5,5 – 6,5.

Application on whites:             It hardly yellows.

محصولات مرتبط

زنبیل خرید