مواد کمک نساجی

ASUPRINT DISCHARGE PLUS

رایگان

دسته بندی ها:

ASUPRINT DISCHARGE PLUS

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:    2 وASUPRINT DISCHARGE  1

Ready to use paste for discharge printing process. The fiber must be dyed with dis chargeable dyestuff. A colored discharge effect can be obtained mixing some selected pigments of the ASUPRINT range.

SCOPE OF APPLICATION

            Fabric and garment printing.

            Cotton and 100% cellulosic fibres.

PROPERTIES

            Very soft hand-feel.

            High color performance.

            Good print-ability.

            Discharge process release formaldehyde because of the use of REDUCTOR DC. The use of ASUPRINT DISCHARGE NW is recommended when a process free of formaldehyde is needed.

CHARACTERISTICS

            Appearance:                paste.

            Color:                          white

            Composition:               resin with emulsifiers

            PH:                               10±0.5

            Ionic character:           anionic

محصولات مرتبط

زنبیل خرید