مواد کمک نساجی

ASUPRINT E-CRISTAL

رایگان

دسته بندی ها:
دسته بندی ها:

ASUPRINT E-CRISTAL

خمیر چاپ

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:      ASUPRINT E-CRISTAL مجموعه خمیر چاپ شفاف که به منظور روکار برای چاپ پارچه های سفید یا روشن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول از نوع خمیر براق می باشد.

Shiny, transparent and elastic base for printing fabric and sewn garments.

SCOPE OF APPLICATION

                Cotton and its blends.

                Shiny, plastic touch.

                Cross- linking at low temperature.

                To improve handle, and avoid tacking, add 40-50 gr/kg. of ASULAT E-50 or 20 gr/kg ASUMIN AF-T Micro.

                To achieve a better effect, printing with 34 thread or 40 mesh screens is recommended.

CHARACTERISTICS

                Appearance:                      thick, white paste.

                Composition:                     compound with a high resin content.

                PH:                                         9.5±0.5.

                Viscosity:                             42.000±2.000 cps.

APPLICATION

                Cure for 3 minutes at 120-130°C.

خمیرهای چاپ  استاندارد  اتحادیه اروپا را داشته و دارای  تاییدیه از INDITEX و BLUE SIGN , OKOTEX می باشند.
زنبیل خرید