مواد کمک نساجی

ASUTOL 644

رایگان

دسته بندی ها:

ASUTOL 644

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:      ASUTOL 644 دیسپرس کننده پودری آنیونیک مناسب برای مواد رنگزای دیسپرس/ مستقیم/ راکتیو/ گوگردی و رنگزای خمی   دیسپرس کننده مناسب برای مواد رنگزای دیسپرس در رنگرزی پلی استر، نایلون و مخلوط آنها. دیسپرس کننده مناسب برای مواد رنگزای خمی نامحلول و خمی محلول در رنگرزی پنبه و شستشوی پایانی فرآیند رنگرزی پلی استر (شستشوی احیایی) بطور همزمان با PROCAL CA  و ASUTOL PA در شستشوی پایانی رنگرزی راکتیو، در فرآیند رنگرزی سلوز و مخلوط آن با پلی استر کاربرد دارد. جهت اکسیداسیون مواد رنگزای لکوی محلول در حضور اسید سولفوریک کاربرد دارد.
زنبیل خرید