asutol JET

ASUTOL JET

رایگان

دسته بندی ها:

ASUTOL JET

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:      ASUTOL JET یکنواخت کننده / دیسپرس کننده رنگرزی پلی استر ونایلون با رنگهای دیسپرس دارای خواص تمیزکنندگی ماشین موارد مصرف: این محصول ماده ای است  بدون کف که در رنگرزی با ماشین جت و سرعت زیاد توصیه می شود. حلال رنگهای دیسپرس که در حرارت زیاد یكنواختی وقدرت مهاجرت بسیار خوبی را نشان میدهد. دیسپرس کننده برای رنگرزی در حرارت زیاد در حرارت بین C۱۳۰-۱۰۰. این محصول دارای خواص دترجنتی بوده و می توان برای رنگرزی و شستشوی همزمان مواد روغنی از آن استفاده نمود. مشخصات: ظاهر:                             مایع کمی زرد رنگ، شفاف، غلیظ با بوی خاص   مواد تشکیل دهنده و مواد دیسپرس کننده همراه با دترجنت خواص یونی:                    آنیونیك – نانیونیك وزن مخصوص حدود ۱ ویسکوزیته در ۲۰ درجه سانتیگراد ۱۲۰ cps با ویسکومتر بروکفیلد با ۱۰۰ دور در دقیقه ماده اکتیو:                        50% PH:                               7-6.5 حلالیت:                          به راحتی در آب، رقیق می شود. انبارداری:                        بسیار خوب در دمای بین۰تا ۴۰ درجه سانتیگراد در ظروف در بسته پایداری                            در محیط قلیایی:                بسیار خوب و سازگار تا PH ۱۱ در محیط اسیدی:                بسیار خوب تا PH۲ آب سخت:                        بسیار خوب تا سختی (۳۷ درجه HF) الکترولیت:                       بسیار خوب سازگاری با مواد کمکی        كاتیونیك:             بررسی اولیه لازم می باشد، ممکن است رسوب نماید. غیر یونی:            سازگار آنیونی:                سازگار

محصولات مرتبط

زنبیل خرید