ثنا رضوی فرد

  • 14 تیر 1397

سیده ثنا رضوی فرد سمت شغلی مدیریت امور بازرگانی ثبت سفارش، ثبت برند مدرک تحصیلی دکتری عمومی دامپزشکی کارشناس  MBA تاریخ شروع…