امید نیازمند

  • 14 تیر 1401

امید نیازمند سمت شغلی مدیریت کارخانه شاهرود مدرک تحصیلی کارشناس ارشد شیمی تاریخ شروع همکاری 1400 آدرس ایمیل Production1@enacol.com شماره تماس 09123732623