• تخصص: کارشناس ارتباط با مشتری

فهیمه امیری

سمت شغلی امور ارتباط با مشتریان
مدرک تحصیلی فوق دیپلم معماری
تاریخ شروع همکاری 1399
آدرس ایمیل Office1@enacol.com
شماره واتساپ 09021064075