محمد طاها رضوی فرد
  • تخصص: مدیر فنی فروش
  • شرکت: آرمین شیمی رنگ