خانم یعقوبی رئیس هیئت مدیره
  • تخصص: رئیس هیت مدیره
  • شرکت: آرمین شیمی رنگ