رنگ انافیکس راکتیو نساجی

رنگ راکتیو ENAFIX Dyeing ME

رایگان

دسته بندی ها:
دسته بندی ها: , , ,

رنگ راکتیو ENAFIX Dyeing ME Type

مجموعه رنگهای بایفانکشنال

این دسته از رنگ راکتیو، رنگزا دارای دو عامل می باشند که در آن گروه وینیل سولفون از طریق یک گروه کلرو تریآزین به کلروفرم لینک شده است. این رنگزا ها مناسب برای رنگرزی کالای سلولزی در زیر دمای 60 درجه سانتی گراد می باشند.از ویژگی های اصلی این دسته از رنگ راکتیو، رنگزا ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1-پیوند رنگ-لیف بین گروه وینیل سولفون و سلولز در محیط اسیدی در مقابل هیدرولیز شدن پایدار می باشد، بطوریکه ثبات رنگ در محید اسیدی صنعتی و با گذشت زمان بسیار خوب است. 2-رنگ هایی که در طول مدت رنگرزی تثبیت نشده اند براحتی قابل شستشو می باشند، چون رنگ های هیدرولیز شده مقاوت کمی دارند، برای همین موضع ریسک لکه گذاری به حداقل می رسد. 3-خواص یکنواخت شوندگی عالی 4-تکرار پذیری بهتر در رنگرزی 5-خواص رمق کشی و تثبیت عالی 6-دارای ثبات خوب رنگزا های بایفانکشنال را میتوان بر روی کالای سلولزی هم در رنگرزی و هم در چاپ استفاده نمود. ENAFIX ME TYPE
زنبیل خرید