Asucel NE

رایگان

مقایسه

توضیحات

Asucel NE

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group

کاتالوگ محصول:      asucel NE

آنزیم پرزبر برای پارچه های سلولزی

ویژگی های محصول :

PHبین 5/5 تا 8 با نتایج مشابه و نیازی به تنظیم PH دربازه وسیعی ندارد.

کمترین میزان کاهش ثبات در برابر اسید های معمولی

قابلیت استفاده قبل یا بعد از رنگرزی

امکان اضافه کردن مستقیم به حمام رنگرزی در رنگرزی با مواد رنگزای مستقیم یا راکتیو

قابل استفاده در عملیات آهارگیری با آنزیم آلفا آمیلاز

مشخصات :

ظاهر:                              مایع زرد رنگ

ترکیبات :                          سلولاز

میزان اسید/ بازی بودن:       4.8 تا 5.1

دانسیته :                          1/1