مواد کمک نساجی

ASUMIN E-DMS

رایگان

دسته بندی ها:

ASUMIN E-DMS

ماده نرمکن

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:      ASUMIN E-DMS نرمکن مناسب جهت استفاده در خمیر چاپ، که ثبات چاپ را کاهش نداده و زیر دست را کم می نماید. این محصول بر پایه سیلیکون بوده و بدون اثرگذاری بر ثبات شستشویی و ویسکوزیته خمیر، خاصیت ضد چسبندگی و روان سازی خوب داشته و ثبات سایشی را افزایش می دهد.

Silicone based softener, for textile printing with softening and lubricating properties.

SCOPE OF APPLICATION

            Applied in printing pastes it offers excellent softening properties and good texture.

            It does not have any negative effects on washing fastness if the recommended dosage is used.

            It increases rubbing fastness.

            Very good anti-adherent and lubricating effects.

            It doesn’t affect the paste viscosity if it is added at the end if its preparation.

CHARACTERISTICS

                Appearance:                viscous liquid.

                Ionic character:           non ionic.

                Composition:               Polysiloxane emulsion.

                color:                           whitish.

زنبیل خرید